FULL MOVIE ONLINE – scroll down

Video_IconCzech and Slovak Film Festival WESTERN AUSTRALIA
. screenings / promítání

. výstava / art exhibition

MUSIC/HUDBA ** CREW/ŠTÁB ** CAST/HERCI**MEDIA/Napsali o nás

NFT COLLECTION ROOTS IN EGO / WHERE DOES EVIL COME FROM ?!

ROOTS IN EGO is a 35 minutes short movie, that I have prepared since 2012. I wrote the script with inspiration from the people around me at that time, while also with inspiration from philosopher Paul Brunton. I directed, and produced the movie. I made a premiere, many screenings connected with music events and art exhibitions and conferecnces. I have also been with it in the movie festival in Western Australia. Now, in 2021, I have prepared another script, this time full length, for my next movie. By buying NFTs from my collection, you can support the birth of my next movie. I also applied to czech film fund for funding, but there is a lot of people apllying, so we will see the chances. If you decide to support the existence of the movie, head out to the collection on opensea OpenSea NFT film collection

INDIE MOVIE MADE WITH ZERO BUDGET !

A nasty tale about mean people from Žižkov.
Watch the story about a day in the lives of two sisters and their friends,
full of drugs and electronic music.
Roots in Ego is the story of Natalie and her sister Karolina.
Natalie does poledance, Karolina works in a piercing studio,
Lubosh is a DJ living in the world of music, Oskar and Petr spend their lives organizing loss-making parties,
and some… some just spend their after work pint hating..
whilst others yap along with some stronger stuff.. Is there any good?
Where does evil come from? What happens to Natalie?

Realizace / Realization – presskit

  • Autor (námět, scénář, režie, produkce) / Author (theme, director, production): 113kw (Kristina Weiserová)
  • Premiéra / Premiere : 3.3. 2017 Palace Akropolis
  • Postproduction : 2014, 2015, 2016
  • Scénář a Natáčení / Scriptwriting and Shooting :  2013
  • Lokace / Shooting location : Praha – Žižkov, Uhříněves
  • Formát / Format : DCP
  • Délka / Length : 35 minut

 

Roots in Ego je filmové filozofování o původu zla v životech lidí v dnešním světě (možná na první pohled až křečovitě) zábavných, nikdy nekončících party a drog…  Roots in Ego is a film philosophy on the origins of evil in the lives of people in today’s world full of fun neverending parties and drugs… follow us on facebook, twitterinstagramu .

Video_IconCzech and Slovak Film Festival WESTERN AUSTRALIA
. screenings / promítání
. výstava / art exhibition

ROOTS IN EGO – KDE SE BERE ZLO? / ROOTS IN EGO – WHERE DOES EVIL COME FROM ?!

#rootsinego je totálně nezávislý film, který vznikl s nulovým rozpočtem díky sociálním sítím, spojující profesionály a nadšence. Film je dokončen, a měl úspěšnou premiéru 3.3.2017 v paláci Akropolis, ve spojení s party. Zůčastnilo se velké množství lidí, a pro diváky byla připravena také výstava, tanečnice, visualizace, dekorace a 3d mapping. Promítání plánujeme po celé ČR, aktuální je pod odkazem tady .

#rootsinego is a totally independent film, created with zero budget thanks to social networks linking professionals and enthusiasts. The movie is finished and was succesfuly premiered on 3.3. 2017 in Palace Akropolis, it was screened with english subtitles. There was a lot of people, and visitors were able to see the exhibiton, dancers, visualization, decorations and 3d mapping. We are planning screenings around the whole republic, you can see the one for this week under the link here .

Roots In Ego je lehce kuriózní, vysněný projekt, scénář plný nadsázky, symboliky a humoru z prostředí alternativní kultury a nekomerčního světa mejdanů, napsaný dle námětu začínající autorky s pseudonymem 113kw, který vzniká -jak překvapivé- s extrémně nízkým rozpočtem a ve volném čase podílejících se profesionálů, z nichž někteří mají již na kontě řadu významných projektů. Název „Roots in Ego“ si autoka zapůjčila z knihy „Perspektivy“ od britského filozofa Paula Bruntona, který ve stejnojmenné kapitole hovoří o zlu jako o veličině pramenící výhradně z lidského ega. Mladá autorka Kristina Weiserová pracuje ve filmovém a televizním oboru od roku 2005, na pozicích od komparsu, přes klapku, skript, až druhou asistentku režie. Studovala novinařinu a dějiny a teorii divadla a filmu, a přináší příběh z prostředí, kterému se již v několika audiovizuálních počinech věnovala.

Roots in Ego is a slight eccentricity, a dream project, where the screenplay, full of humor and symbolism, is based in an environment of alternative culture and the non-commercial world of parties, based on the idea of a beginning author going by the pseudonym of 113kw, which was created, surprisingly, with an extremely low budget and in the free time of participating professionals, some of which have a history filled with significant projects.  The title, Roots in Ego, is borrowed from the title of a chapter in the book “Perspectives” by British philosopher Paul Brunton, who explains that evil comes from within the human ego. The young author, Kristina Weiserova, has been working in the film and television industry since 2005 in positions ranging from extras work, to valve, script or 2nd assistant director.. She studied journalism and the history and theory of theatre and film, and now brings you a story from an environment previously visited in her works.

Film je určen pro moderního diváka a fanoušky krátkého filmu a film; s drogovou tématikou. Své příznivce si najde i mezi návštěvníky žánrových festivalů.

The movie targets the modern viewer and the short film and drug movies enthusiast. It will also certainly find fans amongst topical film festival regulars.

Video_IconCzech and Slovak Film Festival WESTERN AUSTRALIA
. screenings / promítání
. výstava / art exhibition

FULL MOVIE ONLINE

 

MUSIC/HUDBA ** CREW/ŠTÁB ** CAST/HERCI**MEDIA/Napsali o nás