CREW / Štáb

THESE PEOPLE WORKED FOR FREE, THANKS THEM ALL!
#rootsinego je totálně nezávislý film, který vznikl díky sociálním sítím, spojující profesionály a nadšence. Vysněný projekt, scénář z prostředí alternativní kultury a nekomerčního světa mejdanů, napsaný dle námětu začínající autorky s pseudonymem 113kw, který vznikl s extrémně nízkým rozpočtem a ve volném čase podílejících se profesionálů, z nichž někteří mají již na kontě řadu významných projektů. Název „Roots in Ego“ si autoka zapůjčila z knihy „Perspektivy“ od britského filozofa Paula Bruntona, který ve stejnojmenné kapitole hovoří o zlu jako o veličině pramenící z ublíženého lidského ega.