josefrarach_02 Vlad Taupesh a Josef Rarach
FX CREATOR PRAGUEJosef Rarach

Fxcreator ( at / zavináč ) seznam.cz
special effects make-up artist / masky – Josef Rarach, Vlad Taupesh
Thanks to Vlad Taupesh for script consultation. / Děkujeme Vladu Taupeshovi za konzultaci scénáře.

Josef Rarach a Vlad Taupesh jsou ve svém oboru mistry na světové úrovni. V současné době působí v Praze a nabízejí rozsáhlé spektrum kursů pro filmové maskéry.

 

„Spolupráce s Vladem Taupeshem a Josefem Rarachem si velmi vážím, nejen proto, že z ní vyplynula pro mne (a další mladé lidi pracující na našem krátkém filmu) celá řada zajímavých souvislostí a dalších životních příležitostí a zkušeností, ale i proto, že jsou oba vzácným druhem lidí, kteří ač jsou na tak vysoké úrovni ve své práci, zároveň soucití s mladým, nadšeným a ještě ne dost zkušeným člověkem a jsou ochotni věnovat zdarma svůj čas, zkušenosti a energii.“

-113kw-

 

Josef a Vlad se k projektu krátkého filmu Roots in Ego připojili jako jedni z prvních. Protože Vlad studoval režii, a sám je autorem několika krátkých filmů , projevili velký zájem konzultovat se mnou scénář a celkovou dramaturgii příběhu. S velkou precizností pak ztvárnili ve filmu jednu z postav. Další efekty ve filmu jsme bohužel kvůli nízkému rozpočtu museli řešit svépomocí.