conscious rebel Radovan Fašung, Lea Fašung Gorlická
Conscious Rebels
radovan ( at / zavináč ) consciousrebels.com
Title designer / Titulky – Lea Fašung Gorlická
Titles / Titulky – Radovan Fašung
Poster / Plakát – Radovan Fašung

 

 

CONSCIOUS REBELS sú VŠETCI, čo čítajú a tvoria tieto stránky i stránky svojho života.
KAŽDÝ, kto vie, bdie, pozoruje matrix života a VEDOME si ide svoju cestu.
KAŽDÝ, kto vie, že jediným vesmírnym zákonom je LÁSKA a miluje bezpodmienečne.
KAŽDÝ, kto vie, že tu má poslanie, realizuje ho a SLOBODA mu dáva krídla tvoriť.
KAŽDÝ, kto vie, že život je len hra; je REBEL, tak sa hrá a pravidlá si tvorí sám.
KAŽDÝ, kto vie, že všetko je ENERGIA, s ktorou sa dá pracovať a skrz ňu tvorí.
KAŽDÝ, kto vie, že všetko smeruje do JEDNOTY, pretože všetci a všetko je spojené na jednej úrovni a tou je KOLEKTÍVNE VEDOMIE.
Vedomie, Láska, Sloboda, Rebélia a Energia sú základné elementy myšlienky Conscious Rebels a zároveň hodnoty každého „uvedomelého rebela“.

Vedomie, Láska, Sloboda, Rebélia a Energia sú základné elementy myšlienky Conscious Rebels a zároveň hodnoty každého „uvedomelého rebela“.

 

„Radovan a Lea, výjímečně zruční grafici, a zároveň open mind lidé s uvědomnělou duší, mému projektu s láskou a pochopením vytvořili grafickou prezentaci k uvedení – DÍKŮ DÍK!“

– 113kw-